Crockett & Jones

Historia
Crockett & Jones grundades 1879 i Northampton, av Charles Jones och hans svåger, James Crockett. De etablerade verksamheten med ett bidrag på 100 pund vardera från Thomas Vit Trust, detta för att uppmuntra unga män med god karaktär boende i Northampton och Coventry till att etablera egna verksamheter.

Northampton har sedan medeltiden varit känt för sina skomakerier, det började som ett centrum för garvning av läder. Överflödet av lokala ekskogar förutsatte ett stort flöde av ekbark, som precis som idag ansågs vara en av de bästa garvnings materialen och den lokala floden Nene gav lätttillgängligt och rikligt med vatten till processen. Det centrala läget i Northampton gav staden goda kommunikationsmöjligheter och möjliggjorde ett stort flöde av hudar till garverierna. Detta var anledningen till Northhampton blev en naturlig samlingsplats för skoproduktion. Man arbetade ofta i sina egna hem eller i väldigt enkla skoverkstäder. När Crockett & Jones grundades, hade en samling skomakare börjat gå samman för att öppna flera små fabriker med nya maskiner som hade utvecklats specifikt för skoindustrin under den industriella revolutionen.

Den första Crockett & Jones fabriken slog upp portarna 1879 det var en liten byggnad på Carey Street, Northampton med 20 anställda. Här koncentrerade de sig på att tillverka stövlar till män. Hundar skars på fabriken för att sen de distribueras till skomakare som i sin tur sydde ihop delarna i det egna hemmet. De skickade sedan tillbaka de färdiga komponenterna till fabriken så att stövlarnakunde slutföras. Verksamheten var lukerativ och expanderade snabbt och allt mer arbete kom att utföras i fabriken. På 1890-talet, Crockett & Jones 2:a generation (Harry Crockett och Frank Jones), började man att integrera Charles Goodyear’s maskiner för att sy ihop överdel med rand och sula. Detta gjorde processen mycket enklare och effektivare och gav i sin tur upphov till namnet för den överlägsna tillverkningsprocessen som används än idag och går under namnet ”Goodyear weldted” eller på svenska, randsytt.

Mot sekelskiftet såg James Crockett och Charles Jones behovet av att hitta en större fabrik för fortsatt expansion av verksamheten. År 1897 köpte de en fabrik på Perry Street, som Crockett & Jones fortfarande nyttjar. 1910 byggdes en 5 vånings flygel till på fabriken, detta var den första stålkonstruerade byggnaden i Northampton. För att få ett naturligt ljus inne i fabriken valde man att bygga flygeln med en stor mängd fönster något som gynnar än skomakarna idag.

År 1927 började Gilbert Jones, son till Frank Jones, jobba på Crockett & Jones han inleder där med den 3: e generationen av Jones i verksamheten. När detta skede sysselsatte företaget över 1000 personer och produktionen nådde rekordnivåer på 15.000 par i veckan, varav merparten var damskor och stövlar.

En intensiv reklamkampanj lanserades på 1930-talet för att driva upp försäljning med hjälp av varumärket Swan and Health. Eftersom företaget fortsatte blomstra byggdes en andra vinge på Perry Street 1935 som rymde kontor, showroom och en lageravdelning. Den ursprungliga ytterdörren flyttades från Magee Street till Perry Street med en trappa och mottagning. Detta används fortfarande som huvudentrén och utmärker sig genom en imponerande art déco stil.

Under 2: a världskriget tillverkade Crockett & Jones över en 1 miljon par till de väpnade styrkorna. Regeringen gick in och styrde produktionen så att merparten av produktionen skulle hjälpa landet i konflikten. Man gjorde allt från officerarnas skor till stövlar till armén, marinkåren och flygvapnet. För att möjliggöra denna enorma produktion deltog många pensionerade män och gifta kvinnor i arbetet för att på sitt sätt delta i kriget.

Efter kriget år 1947 anslöt sig Richard Jones, son till Percy Jones och sonson till grundaren Charles Jones, till verksamheten. Richard är idag engagerad som ordförande och förmedlar sina stora kunskaper om skotillverkning till Crockett & Jones.

På 1950-talet såldes merparten av produktionen på hemmamarknaden, även om exporten hade börjat expandera något. 1961 exporterades cirka 21% av produktionen och fabriken fortsatte att anamma ny teknik för att underlätta produktionen. Samtidigt som de traditionella handgjorda processerna förts vidare genom generationerna detta i syfte att upprätthålla den hög kvalitet som Crockett & Jones är kända för. På 1970-talet började dock försäljningen att sjunka efter Storbritanniens inträde i den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). År 1974 avvecklade man varumärket ”Swan” som gjorde damskor och ”Health” som gjorde herrskor. Efter detta alla skor tillverkade man samtliga skor under Crockett & Jones eget varumärke.

Jonathan Jones, son till Richard Jones, anslöt sig 1977, samma år som Richard utsågs till verkställande direktör. Vid denna tiden togs beslutet att från och med nu skulle produktionen rikta sig åt att producera högkvalitativa och randsydda skor för herrar samt att utveckla exporten till Europa, USA och Japan. En ny marknadsavdelning infördes under Jonathans ledning och man införde således unika kollektioner för de olika marknaderna.

Under de nästkommande 15 åren nådde exporten 70% av den totala produktionen och 1990 tilldelades Crockett & Jones den åtråvärda Queens Award for Export Achievement. 1997 beslöt Jonathan att det skulle öppnas butiker under eget namn. Den första butiken slog upp portarna på Jermyn Street i London och under de kommande 14 åren öppnades ytterligare 10 butiker och koncessioner i London, Birmingham, New York, Paris och Bryssel.

År 2004 blev fabriken på Perry Street ​​kulturminnesmärkt, detta för att bevara historien om skohandeln i Northampton. Byggnaden har i själva verket förändrats mycket lite sedan 1930-talet. År 2005 kom Nicholas Jones, Jonathans bror, till företaget som produktionsdirektör och Jonathan, tillsatte då VD-posten. År 2006 började Philippa Jones, Jonathan dotter, i familjeföretaget som den 5: e generationen av Jones.

Crockett & Jones fortsätter att exportera cirka 70% av produktionen. Utbyggnaden av retail-divisionen tillsammans med den pågående utvecklingen av global distribution har lett till att varumärket har blivit internationellt etablerat. Det faktum att verksamheten förblir i händerna på familjen som startade det ser till att normerna i det förflutna bevaras än i dag och ger en mer personlig touch till de fina skor som de fortfarande producerar.

Nu, mer än 130 år sedan Crockett & Jones startades har skorna fortfarande den känsla för detaljer, kvalitet, komfort och hållbarhet som var kännetecknande för deras grundare, Sir James Crockett och Charles Jones.